Nagradna igra #VisitIzola

Pravilnik nagradne igre »#visitizola«

 

 1. člen: Organizator razpisa

Organizator nagradne igre »#visitizola« (v nadaljevanju nagradna igra) je Turistično združenje Izola,

g.i.z., Ljubljanska ulica 17, 6310 Izola (v nadaljevanju TZI).

 

 1. člen: Trajanje razpisa

Nagradna igra poteka od dne 01. 06. 2019 do dne 27. 09. 2019 do 24:00 ure.

 

 1. člen: Objava razpisa

Nagradna igra poteka na spletni strani www.visitizola.com oz. preko spletnega linka anketnega vprašalnika.

Namen nagradne igre je spodbujanje k vključitvi v raziskavo analize person destinacije.

 

 1. člen: Načini v razpisnih pogojih

V nagradni igri »#visitizola« so vključeni vsi, ki bodo v obdobju od dne 01. 06. 2019 do dne 27. 09. 2019 v celoti izpolnili pogoje za sodelovanje na spletni strani TZI.

 

 1. člen: Razpisane nagrade

Med vsemi, ki bodo v razpisnem obdobju izpolnili anketni vprašalnik na spletni strani TZI (kot določa ta pravilnik) bomo izbrali 20 sodelujočih, ki bodo prejeli naslednje nagrade:

 

 1. NAGRADA

DARILNI BON ZA VIKEND PAKET V HOTELU SAN SIMON 4*

Vikend paket vključuje dve nočitvi s polpenzionom v hotelu San Simon 4*. Bon se lahko koristi do konca leta 2019.

Vrednost nagrade: 264 eur (66 eur na osebo na dan)

Akontacijo dohodnine plača TZ Izola, g.i.z.

 1. NAGRADA

DARILNI BON ZA najem električnih koles pri Belvedere resortu za dve osebi

Bon se lahko koristi do konca leta 2019.

Vrednost nagrade: 40 eur

 1. NAGRADA

DARILNI BON ZA RAZVAJANJE V SPA CENTRU HOTELA MARINA

Razvajanje v VIP savni za dve osebi. Čas trajanja: 3 ure. Bon se lahko koristi do konca leta 2019.

Vrednost nagrade: 40 eur

 1. NAGRADA

DARILNI BON ZA L-PIZZO V RESTAVRACIJI RAINERI IN KOPANJE V NOTRANJIH BAZENIH HOTELA DELFIN

Darilni bon velja za dve osebi in se ga lahko koristi do konca leta 2019.

Vrednost nagrade: 40 eur

 1. NAGRADA

8X DARILNI BON ZA KOSILO ALI VEČERJO V ENI OD SPODAJ NAŠTETIH IZOLSKIH RESTAVRACIJ OZ. GOSTILN

Vrednost nagrade (posameznega bona): 20 eur

Seznam gostincev, ki podelijo nagradni bon:

 1. Gostilna Istra (1x bon)
 2. Restavracija Koral (1x bon)
 3. Restavracija Svetilnik (1x bon)
 4. Okrepčevalnica Morski val (1x bon)
 5. Ribiška osmica Arrigoni (1x bon)
 6. Kužina Stara šola (1x bon)
 7. Gostilna Korte (1x bon)
 8. Restavracija Parangal (1x bon)

6. NAGRADA

10x BREZPLAČNA VSTOPNICA V IZOLANO – HIŠO MORJA

Vrednost nagrade (posamezne vstopnice): 3 eur

 

 1. člen: Pogoji sodelovanja v razpisu

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju TZI ali povezanih podjetij, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s splošnimi pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: splošni pogoji), ki so objavljeni na spletni strani http://www.visitizola.com in se nahajajo v fizični obliki na vpogled na sedežu organizatorja Ljubljanska ulica 17, 6310 Izola.

 

 1. člen: Žrebanje

Žrebanje se bo izvedlo na sedežu organizatorja nagradne igre, Turističnem združenju Izola, g. i. z., Ljubljanska ulica 17, 6310 Izola, ki bo v torek 01.10.2019 ob 11. uri.

 

 1. člen: Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni na spletni strani www.visitizola.com ter s sporočilom preko e-mail naslova v roku 5 dni po izvedenem žrebanju. Nagrajenci bodo morali organizatorju v roku 5 dni od objave v e-sporočilu posredovati osebne podatke (ime in priimek, naslov, davčna številka). Nagrado bodo nagrajenci prevzeli na sedežu TZI.

Če nagrajenec zgoraj navedenih osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval, se smatra, da nagrade ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do tega nagrajenca. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Nagrajenec mora nagrado prevzeti v roku 30 dni od prejetega obvestila organizatorja nagradne igre, če nagrade ne prevzame v roku, se šteje, da se ji odpoveduje.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),
 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo ime in priimek na spletnih mestih na spletni strani www.visitizola.com.

Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen. Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

 

 1. člen: Prijava nagrade davčnemu organu

Ker vrednost podeljene nagrade (prve nagrade) presega 42 €, je nagrada po Zakonu o dohodnini predmet obdavčitve z akontacijo dohodnine. Akontacijo v imenu nagrajenca plača organizator in davčnemu organu posreduje podatke o plačilu. Nagrajenec je dolžan posredovati svojo davčno številko in nagrado prijaviti v davčno osnovo v davčnem letu. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam.

V kolikor nagrajenec ni rezident republike Slovenije, za obdavčitev dohodka veljajo pravila iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka. Nagrajenec v tem primeru sam ureja plačilo davka.

 

 1. člen: Komisija za izbor

Komisijo za nadzor nagradnega žrebanja sestavljajo:

 • Dean Kocjančič (TZI) – predsednik komisije
 • Nataša Frančič (TZI) – član komisije
 • Martina Miklavčič Šumanski (Občina Izola) – član komisije
 1. člen: Sprememba pravil

Organizator igre si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, če to zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki.

 

 1. člen: Obvezujoča pravila

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakor koli povezane s prireditvijo in izdajo nagrade, ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletnem mestu www.visitizola.com. Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti pravno službo organizatorja.

Morebitne napake v delu komisije in pri izvedbi igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

 

 1. člen: Mladoletnost nagrajenca

V primeru, da je nagrajenec oseba, mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.

 

 1. člen: Soglasje

Udeleženec v nagradni igri daje organizatorju osebno privoljenje, da se njegovi podatki uporabljajo in računalniško obdelujejo za potrebe te nagradne igre. Prav tako sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator, kot upravljalec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/2007- UPB1). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Udeleženec nagradne igre pooblašča organizatorja, da lahko obdeluje zbrane podatke za namene obveščanja o nagradni igri, obveščanj o ponudbi, novostih in ugodnostih ter za druge namene trženja.

 

 1. člen: Reševanje sporov

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro je pristojno sodišče v Kopru.

 

 1. člen: Veljavnost pravil

Pravila pričnejo veljati z dnem 01. 06. 2019.

 

Turistično združenje Izola, g. i. z.

Privacy Preference Center

Strictly Necessary

Cookies that are necessary for the site to function properly.

gdpr,pll_language

Google Analytics

These are used to track user interaction and detect potential problems. These help us improve our services by providing analytical data on how users use this site.

_ga,_gid,_gat_gtag_UA_118969828_1

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?

Are you sure?

By disagreeing you will no longer have access to our site and will be logged out.