Pravno obvestilo spletnega mesta www.visitizola.com

Vse pravice, vseh spletnih strani www.visitizola.com so pridržane. Vse informacije in gradiva, tako pisna kot slikovna, na spletnih straneh www.visitizola.com so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine Turističnega združenja Izola, g. i. z., Ljubljanska ulica 17, 6310 Izola (v nadaljevanju TZI), ter z njim povezanih partnerjev, katerih vsebine so vključene v spletne strani www.visitizola.com. Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletnem mestu www.visitizola.com izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletnih strani www.visitizola.com v komercialne namene ni dovoljena. Informacij in gradiv, objavljenih na teh spletnih straneh se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja TZI. Pravno obvestilo lahko TZI kadarkoli spremeni, in je za uporabnike zavezujoče v vsakokrat spremenjeni obliki.

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Turistično združenje Izola spoštuje in varuje vašo zasebnost. Ko brskate po spletni strani www.visitizola.com ste anonimni, osebnih podatkov ne zbiramo. Za namene statistike si TZI pridržuje zgolj pravico pridobivanja tistih podatkov obiskovalcev spletne strani, iz katerih ne izhajajo individualne lastnosti posameznika. Pri nekaterih razdelkih naše spletne strani, nam boste zaradi korespondence, registracije na spletnih straneh, prejemanja kratkih sporočil, nakupa ali sodelovanja v spletnih nagradnih igrah itd., zaupali svoje osebne podatke. TZI jamči in se obvezuje, da bo osebne podatke varovala kot zaupne, skladno z določili veljavne zakonodaje. Podatke, ki nam jih posredujete, ne bomo razkrili tretjim ali nepooblaščenim osebam in jih bomo uporabili zgolj v namen s katerim ste nam jih posredovali. Zaradi uresničevanja namena nemotenega delovanja, spletna stran vsebuje t.i. piškote (Cookies). Prostor, v katerem se nahaja strežnik spletne strani, je ustrezno fizično varovan.

Zasebnost in varnost osebnih podatkov pooblaščenih izvajalcev TZI

Riiba produkcija d.o.o.je vzdrževalec spletnega mesta www.visitizola.com in v skladu s pogodbo z TZI in za TZI opravlja naloge glede vzdrževanja in nadgradenj portala. Riiba produkcija in morebitna druga zunanja podjetja, ki opravljajo za TZI določene aktivnosti v

okviru portala, se zavežejo, da obdeluje osebne podatke samo v okviru pooblastil TZI-ja ter jih ne obdeluje in ne sme obdelovati za noben drug namen.

Opozorilo glede nepooblaščene ali nepravilne uporabe

Zaradi varnostnih razlogov, kot tudi zaradi zagotovitve nemotene uporabe vsem uporabnikom, TZI uporablja programe za spremljanje prometa in za identifikacijo nepooblaščenih poskusov nalaganja ali spreminjanja informacij ali kakšnega drugačnega načina povzročanja škode. V primeru pooblaščenih zakonitih preiskav in skladno s potrebnimi zakonitimi postopki se lahko uporabijo informacije iz teh virov za identifikacijo posameznikov.

Izključitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na spletnem mestu www.visitizola.com so informativne narave. TZIse trudi za pravilnost, ažurnost in popolnost objavljenih podatkov, vendar za njihovo točnost in celovitost ne prevzema nobene pravne odgovornosti, ki se nanaša na natančnost, popolnost ali uporabnost katerekoli informacije, produkta ali opisanega postopka. TZI ne more biti odgovorna za poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, do katere je mogoče dostopati do spletne strani www.visitizola.com, zaradi uporabnikovega obiska spletne strani ali kakršnekoli njene uporabe. TZI ni odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani www.visitizola.com. TZI si pridržuje pravico, da spremeni vsebino spletne strani www.visitizola.com kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega obvestila, in ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

Zunanje povezave

Zaradi prikladnosti lahko nekatere spletne strani ali podstrani www.visitizola.com, z namenom podajanja celovitih turističnih informacij vsebujejo povezave na različne zunanje strani, kot so na primer druga internetna spletišča, posamezne strani ali drugi viri. Za dostopnost, vsebino ali napake zunanjih povezav ne odgovarjamo, prav tako uporabniki spletne strani www.visitizola.com ne morejo domnevati, da spletne strani zunanjih povezav spoštujejo enaka načela glede spoštovanja zasebnosti in varstva osebnih podatkov, kot se jih drži TZI. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost TZI za vse primere izključena.

Nepričakovani oglasi

Ob obisku naših spletnih strani lahko vaš internetni brskalnik proizvaja nepričakovane oglase. Te oglase najverjetneje proizvajajo druge internetne strani ali druga programska oprema, ki je nameščena na vašem računalniku. TZI ne odobrava in ne priporoča produktov ali storitev, ki se prikazujejo preko nepričakovanih oglasov na vašem računalniku, med obiskovanjem naših spletnih strani.

Avtorske pravice/Copyright

Te spletne strani vsebujejo materiale, ki so zaščiteni po avtorskem/copyright pravu. Za te materiale sodelujoči avtorji oziroma drugi nosilci avtorskih/copyright pravic obdržijo pravice reprodukcije ali redistribucije. Za vse osebe, ki reproducirajo ali redistribuirajo te informacije, se pričakuje, da spoštujejo pogoje in obveznosti, ki jih zahtevajo avtorji oziroma nosilci avtorskih/copyright pravic. Tako zaščiteni materiali pa se kljub temu lahko citirajo in uporabljajo dobroverno, skladno s predpisi o avtorskih/copyright pravicah, ki splošno dovoljujejo uporabo za nekomercialne izobraževalne namene kot učenje, raziskave, kritike, novice in poročanje.

Družbena omrežja

Zapisi v Facebookovi aplikaciji na spletnih straneh www.visitizola.com so odraz avtorjeve osebne ocene in mnenja, in ne predstavljajo stališča TZI.

Pridržujemo si pravico, da po svoji presoji in brez pojasnila odstranimo ali spremenimo katerikoli zapis, objavljen preko Facebook aplikacije na spletnih straneh www.visitizola.com, ki kakorkoli krši pravice drugih ali je na kakršenkoli način nezakonit, žaljiv, sramotilen, vulgaren ali kakorkoli drugače sporen.

TZI ni odgovorna za osebna mnenja, ocene ali neprimerne vsebine prisotne na družbenih omrežjih Twitter in Instagram.

 

Pravilnik nagradne igre »Dnevi špargljev«

1. člen: Organizator razpisa

Organizator nagradne igre »Dnevi špargljev« (v nadaljevanju nagradna igra) je Turistično združenje Izola, g. i. z., Ljubljanska ulica 17, 6310 Izola (v nadaljevanju TZI).

2. člen: Trajanje razpisa

Nagradna igra poteka od dne 30. 3. 2019 do dne 28. 4. 2019 do 24:00 ure.

3. člen: Objava razpisa

Nagradna igra poteka na spletni strani www.visitizola.com
Namen nagradne igre je pridobivanje obiskovalcev spletne strani www.visitizola.com in podpora komunikacijski kampanji destinacije.

4. člen: Načini v razpisnih pogojih

V nagradni igri »Dnevi špargljev« so vključeni vsi, ki bodo v obdobju  30. 3. 2019 do dne 28. 4. 2019 v celoti izpolnili pogoje za sodelovanje na spletni strani TZI.

5. člen: Razpisane nagrade

Med vsemi, ki bodo v razpisnem obdobju izpolnili anketni vprašalnik na spletni strani TZI (kot določa ta pravilnik) bomo izžrebali 10 sodelujočih, ki bodo prejeli naslednjo nagrado:

1 x DARILNI BON ZA KOSILO ALI VEČERJO V ENI OD SPODAJ NAŠTETIH IZOLSKIH RESTAVRACIJ OZ. GOSTILN, KI SODELUJEJO V JUNIJSKI AKCIJI DNEVI DOMAČIH PEDOČEV

Bon se lahko koristi v času akcije Dnevi domačih pedočev, ki poteka med 1. in 16. junijem 2019

Vrednost posameznega bona: 20 eur

Seznam gostincev, ki podelijo darilni bon:

 1. Restavracija Parangal (1x bon)
 2. Fast Food Veni (1x bon)
 3. Gostilna Ribič (1x bon)
 4. Gostilnica Gušt (1x bon)
 5. Okrepčevalnica Grill pri Perotu (1x bon)
 6. Restavracija Kamin (1x bon)
 7. Restavracija hotela Marina (1x bon)
 8. Gostilna Bujol (1x bon)
 9. Gostilna Sonja (1x bon)
 10. Gostilna Manjada (1x bon)

6. člen: Pogoji sodelovanja v razpis

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju TZI ali povezanih podjetij, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s splošnimi pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: splošni pogoji), ki so objavljeni na spletni strani http://www.visitizola.com in se nahajajo v fizični obliki na vpogled na sedežu organizatorja Ljubljanska ulica 17, 6310 Izola.

7. člen: Žrebanje

Žrebanje se bo izvedlo na sedežu organizatorja nagradne igre, Turistično združenje Izola, g. i. z., Ljubljanska ulica 17, 6310 Izola, v torek 30. 4. 2019 ob 11. uri.

8. člen: Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni na spletni strani www.visitizola.com ter s sporočilom preko e-mail naslova v roku 5 dni po izvedenem žrebanju. Nagrajenci bodo morali organizatorju v roku 5 dni od objave v e-sporočilu posredovati osebne podatke (ime in priimek, naslov, davčna številka). Nagrado bodo nagrajenci prevzeli na sedežu TZI.

Če nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval, se smatra, da nagrade ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do tega nagrajenca. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne in izžreba drugega nagrajenca.

Nagrajenec mora nagrado prevzeti v roku 30 dni od prejetega obvestila organizatorja nagradne igre.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

· nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
· se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),
· se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo ime in priimek na spletni strani www.visitizola.com.

Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen. Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

9. člen Prijava nagrade davčnemu organu

Nagrade so v vrednosti, nižji od 42,00 EUR, zato se v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika nagrade.

V kolikor nagrajenec ni rezident republike Slovenije, za obdavčitev dohodka veljajo pravila iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka. Nagrajenec v tem primeru sam ureja plačilo davka.

10. člen: Komisija žrebanja

Komisijo za nadzor nagradnega žrebanja sestavljajo:

 • Dean Kocjančič (TZI) – predsednik komisije
 • Luca Stančič Kodarin (TZI) – član komisije
 • Nataša Frančič – član komisije

Pri žrebanju bosta prisotna vsaj dva od članov komisije. V zapisniku nagradnega žrebanja bodo zapisani prisotni pri žrebanju.

11. člen: Sprememba pravil

Organizator igre si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, če to zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki.

12. člen: Obvezujoča pravila

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakor koli povezane s prireditvijo in izdajo nagrade, ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletnem mestu www.visitizola.com. Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti pravno službo organizatorja.

Morebitne napake v delu komisije in pri izvedbi igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

13. člen: Mladoletnost nagrajenca

V primeru, da je nagrajenec oseba, mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.

14. člen: Soglasje

Udeleženec v nagradni igri daje organizatorju osebno privoljenje, da se njegovi podatki uporabljajo in računalniško obdelujejo za potrebe te nagradne igre. Prav tako sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator, kot upravljalec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/2007- UPB1). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Udeleženec nagradne igre pooblašča organizatorja, da lahko obdeluje zbrane podatke za namene obveščanja o nagradni igri, obveščanj o ponudbi, novostih in ugodnostih ter za druge namene trženja.

15. člen: Reševanje sporov

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem je pristojno sodišče v Ljubljani.

16. člen: Veljavnost pravil

Pravila pričnejo veljati z dnem 30. 3. 2019.

Turistično združenje Izola, g. i. z.

Privacy Preference Center

Strictly Necessary

Cookies that are necessary for the site to function properly.

gdpr,pll_language

Google Analytics

These are used to track user interaction and detect potential problems. These help us improve our services by providing analytical data on how users use this site.

_ga,_gid,_gat_gtag_UA_118969828_1

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?

Are you sure?

By disagreeing you will no longer have access to our site and will be logged out.