Javni poziv za sodelovanje na kulinaričnih prireditvah Pomol okusov 2024

24/01/24
Kategorija

Ime in sedež organizatorja prireditve Pomol okusov:

Turistično združenje Izola, g.i.z.

Sončno nabrežje 4, 6310 Izola

Matična številka: 5909546000

ID za DDV: SI62185535

 

 1. Opis dogodka in termini

Pomol okusov je kulinarični dogodek, izpeljan po vzoru »street food« ponudbe, ki večkrat letno poteka na severnem pomolu v Izoli. Serija dogodkov je še en izmed načinov promoviranja lokalne kulinarike in njenih ponudnikov, na njih pa se na 20 stojnicah predstavlja istrska enogastronomska ponudba.

Na dogodku izbrani ponudniki pripravljajo in prodajajo lokalne jedi oz. pijačo.

Predvideni termini v letu 2024:

 1. a) Pomol okusov I: sobota, 30. marec 2024
 2. b) Pomol okusov II: sobota, 4. maj 2024
 3. c) Pomol okusov III: sobota, 8. junij 2024
 4. d) Pomol okusov IV: sobota, 21. september 2024
 5. e) Pomol okusov V: sobota, 19. oktober 2024

Posamezen dogodek traja minimalno 8 ur in običajno poteka med 11. in 22. uro.

Časovni okvir organizator prilagodi glede na mesec izvedbe dogodka in o trajanju dogodka ponudnike obvesti do 2 tedna pred izvedbo.

 1. Pogoji za prijavo

Prijavijo se lahko:

 • - Ponudniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti in imajo dovoljenje za obratovanje.
 • - Ponudniki, ki imajo davčno blagajno oz. lahko ustrezno izdajajo račune (vezana knjiga računov).
 1. Kriteriji za izbor ponudnikov

 1. - Prednost imajo ponudniki, ki večino svojih sestavin nabavljajo iz lokalnega okolja, ponudba mora biti v čim večji meri sestavljena iz lokalnih oz. istrskih jedi.
 2. - Kakovost ponudbe.
 3. - Prednost imajo ponudniki, ki imajo registriran obrat v Občini Izola.
 4. - Na posameznem dogodku bosta na voljo 1-2 stojnici za gostujoče ponudnike iz ostalih makro-destinacij, ki se na dogodku predstavijo s ponudbo, ki mora vključevati značilno lokalno hrano in pijačo.
 1. Cena in plačilo

Sodelujočim ponudnikom se zaračuna uporabnina stojnice, glede na spodnje postavke:

 1. a) 164,00 € + DDV na posamezen dogodek
 2. b) 738,00 € + DDV z upoštevanim 10 % popustom v primeru paketnega zakupa (vseh 5 terminov)

V ceno je vključeno:

 • - prijava prireditve pristojnim organom
 • - 1 prodajna stojnica z osvetlitvijo,
 • - električni priključek z zmogljivostjo do 4kW na ponudnika oz. po dogovoru,
 • - glasbena animacija,
 • - označevalna tabla za ponudnike,
 • - promocijske in oglaševalske aktivnosti, vezane na predstavitev prireditve in ponudnikov,
 • - dodatna izpostavitev ponudnika v promocijskih aktivnostih v primeru paketnega zakupa,
 • - varovanje na prireditvi,
 • - reševanje iz vode,
 • - zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov v neposredni bližini prizorišča,
 • - postavitev premičnih WC-jev v neposredni bližini prizorišča,
 • - ribiški led (ni primeren za uživanje) glede na razpoložljivost,
 • - podpoao v času trajanja celotne prireditve na informacijski stojnici organizatorja,

- souporaba pomivalnega stroja za kozarce (omejena zmogljivost) in dostop do tekoče in pitne vode na prizorišču.

 1. 5. Način prijave 

 2. Z oddajo prijavnice ponudnik sprejema pogoje sodelovanja (6. točka)  na prireditvah Pomol okusov in jamči za verodostojnost podatkov.

Zadnji rok za prijavo je 23. februar 2024.

Prijavite se tukaj

Ponudniki se v tem roku lahko prijavijo na vseh 5 dogodkov ali pa le na izbrane dogodke za že razpisane datume.

O izboru bodo ponudniki obveščeni najkasneje do 1. marec 2024 preko e-poštnega naslova, ki ga navedejo v prijavi.

Izbrani ponudniki z organizatorjem sklenejo dogovor o sodelovanju in prejmejo račun.

Plačilni pogoji

 1. a) Plačilo računa do 15. marca za ponudnike, ki sodelujejo na vseh dogodkih ali na prvih treh
 2. b) Plačilo računa do 28. junija za ponudnike, ki sodelujejo na zadnjih dveh dogodkih
 3. 6. Medsebojne pravice in obveznosti

 • -              Sodelujoči se zavezuje, da v času trajanja prireditve ne bo uporabljal plastične posode, kozarcev ali pribora za enkratno uporabo, temveč ekološke oz. biorazgradljive materiale. V kolikor gre za biorazgradljivo plastiko mora imeti ponudnik pri sebi ustrezen certifikat.

  -              Vsi ponudniki morajo s stojnico ravnati kot dobri gospodarji, skrbeti morajo za red in čistočo v neposredni bližini.

  -              Ponudniki hrane na dogodku v svoji ponudbi ne ponujajo pijače na svojih stojnicah, razen v primeru, da se tako predhodno dogovorijo z organizatorjem.

  -              O dodelitvi lokacije prodajnega mesta na Pomolu okusov odloča organizator prireditve.

  -              Za uporabo dodatne površine ob prodajnem mestu je treba pridobiti predhodno soglasje organizatorja prireditve.

  -              Organizator si pridružuje pravico spremembe lokacije dogodka v primeru močnega vetra, visokega plimovanja, ipd.

  -              Če prireditve ni mogoče izvesti iz razlogov, za katere ne odgovarja organizator (višja sila, vremenski razlogi) in prireditev v celoti odpade (posamezen dogodek) bodo sodelujoči o tem pravočasno obveščeni.

  -              Organizator v nobenem primeru ne odgovarja za morebitne kazni, ki jih prejmejo ponudniki s strani pristojnih organov, zato morajo ponudniki imeti vsa ustrezna in veljavna dovoljenja za prodajo in opravljanje drugih vsebin v okviru uporabe stojnice.

  -              V primeru, da ponudnik na prodajnem mestu izdelke ponuja v plastični embalaži in/ali, da na prodajnem mestu ni prisoten ves čas trajanja dogodka, si organizator pridružuje pravico do odpovedi sodelovanja na prihajajočih dogodkih.

  -              Najkasneje 1 teden pred posameznim dogodkom morajo sodelujoči ponudniki organizatorju sporočiti ponudbo hrane oz. pijače s pripadajočimi cenami, ki jih vnašajo v spletno tabelo, do katere povezavo prejmejo ob podpisanem sporazumu.

  -              Cenik s ponudbo v slovenskem in italijanskem jeziku, ki jo bo nudil na dogodku, ponudnik pripravi sam in cenik pravilno izobesi na vidno mesto.

  -              Ponudnik bo poskrbel za urejenost prodajnega mesta in sam ustrezno ločeval odpadke. Po zaključku dogodka bo uredil in počistil ter ustrezno loči odpadke s stojnice in bližnje okolice v zabojnike, namenjene ponudnikom.

  -              Naprave in oprema ponudnika (npr. hladilniki, kuhalniki…) morajo biti tehnično brezhibne.

  -              Sodelujočemu bo za termin prireditve omogočen dostop na pomol pred uradnim pričetkom dogodka za pripravo in po zaključku dogodka, v času trajanja dogodka dostop z vozili na prireditveni prostor ni mogoč O časovnem okvirju bo organizator ponudnika obvestil pred dogodkom.

  -              Organizator ne prevzema odgovornosti v primeru poškodbe ali odtujitve opreme ponudnika.

  -              Organizator se zavezuje, da bo dogodek oglaševal in komuniciral preko svojih kanalov.

  -              Sodelujoči soglaša z objavo podatkov o svojem obratu (naziv, naslov, telefonske številke, spletna stran, drugi kontaktni podatki), s fotografiranjem in snemanjem za potrebe promocije in izdelave promocijskih materialov.

 • Vse dodatne informacije so na voljo v prostorih TIC Izola (Sončno nabrežje 4) in na telefonski številki 05 640 10 50 .

Prijava na e-novice

Vpišite email naslov, da boste vedno na tekočem o novostih in dogajanju v Izoli.


Naša spletna stran uporablja piškotke

Sprejmi in nadaljuj Več o uporabi piškotkov