Kdo smo in kaj počnemo?

Kategorija

Turistično združenje Izola je gospodarsko interesno združenje in krovna destinacijska management organizacija, katere ključna naloga je razvoj in promocija izolskega turizma.  

Naše poslanstvo in vizija

Naše poslanstvo je skrb za razvoj turistične ponudbe in blagovne znamke Izola – »Visit Izola«, katere glavni atributi so:

  • - privlačnost,
  • - kakovost,
  • - trajnost,
  • - pozitiven vpliv na življenje v kraju.

Razvoj blagovne znamke poteka v tesnem sodelovanju s ključnimi lokalnimi deležniki in sloni na trajnostnih, informacijskih in trženjskih aktivnostih.

Naša vizija je Izolo razvijati v lokalnem in mednarodnem prostoru kot manjšo avtentično destinacijo, ki svojo vsebino črpa iz ribiške tradicije, in obiskovalcem ponuja pristen mediteranski oddih, edinstvena trajnostna doživetja in visoko kakovost življenja za domače prebivalstvo.

 

Na katerih področjih deluje Turistično združenje Izola?

Razvoj izolskega turizma sloni na spodnjih področjih, ki se med seboj tesno prepletajo in na sodelovanju med različnimi lokalnimi deležniki.

 

  1. 1. Razvojna funkcija

Turistično združenje Izola v zadnjih letih pospešeno krepi področje aktivnosti, povezanih z razvojno funkcijo, kar pomeni, da se usmerja v upravljanje destinacije (strateški razvoj, usmerjanje tokov, management izkušnje obiskovalcev, upravljanje drobne turistične infrastrukture ipd.) ter povezovanje ponudnikov in deležnikov skozi koordinacijo trženja, izobraževanje deležnikov, združevanje sredstev za razvoj in promocijo ipd. Prav tako je ena ključnih nalog združenja snovanje turističnih doživetij in vpeljevanje trajnostnih zelenih praks na destinaciji. Sredstva za razvoj se uspešno črpajo tudi iz državnih in evropskih namenskih virov.

  1. 2. Promocijska funkcija

Krovna destinacijska promocija izolskega turizma za povečanje prepoznavnosti na nacionalnem in ključnih tujih tržiščih se izvaja v skladu s strategijo tržnega komuniciranja in uporablja sodobna, predvsem digitalna, trženjska orodja. Komunikacija sloni na zgodbarjenju in se prepleta okoli treh ključnih tematik: ljudje, doživetja, naravne danosti. Vsako leto se na inovativen način pripravi krovna promocijska kampanja, s fokusom na ljudeh. Skozi vse leto pa se kontinuirano izvaja predvsem promocija doživetij.

  1. 3. Informacijska funkcija

Turistično združenje Izola upravlja s Turistično-informacijskim centrom in z izolskim »muzejem« Izolano – hišo morja. Prek obeh skrbi za informiranje in pripovedovanje zgodb obiskovalcem. Na združenju se redno udeležujemo tudi sejmov in workshopov pod skupno blagovno znamko Love Istria, ki združuje vse štiri istrske destinacijske organizacije. Obiskovalce se informira tudi prek spletnih medijev, predvsem spletne strani in nanjo vkorporiranega izolskega zemljevida. Z vidika trajnosti se na združenju izogibamo pretiranemu tisku promocijskih materialov.

  1. 4. Organizacija dogodkov

Turistično združenje Izola si zadnja leta prizadeva, da bi postalo pomemben člen pri snovanju strategije organizacije dogodkov v Izoli, saj so ti pomemben motiv obiska, obenem pa močno povezani s preostalimi ključnimi funkcijami delovanja združenja. V ta namen je bil razvit kulinarični „street food“ dogodek, ki zasleduje smernice strategije razvoja turizma in sledi trajnostnim usmeritvam (zero waste) – Pomol okusov. Dogodek, ki združuje istrsko eno-gastronomsko ponudbo, se izvaja večkrat letno.

5. Prodajna funkcija
V zadnjih letih Turistično združenje Izola aktivnosti usmerja tudi v prodajno funkcijo.
V TIC-u, v Izolani in prek spletne trgovine se tržijo različna doživetja in turistični produkti; tako ti iz samoorganizacije kot izbrana doživetja, ki jih izvajajo drugi ponudniki na območju Izole.

Ekipa Turističnega združenja Izola

Naš tim je majhen in raznolik. Vsem nam je skupna večopravilnost in pripravljenost na akcijo – vedno in povsod.

Za finančne načrte, tabele, razvojne strategije in pletenje vezi skrbi direktor Dean Kocjančič. Z obiskovalci prvi stik vzpostavlja vodja TIC-a Taja Šavron, ki rada tudi prevaja in je spretna v kar nekaj jezikih. Lepe novice o našem kraju berete predvsem zaradi Tjaše Likar, ki pokriva področje PR-ja, pridno pa riše tudi kljukice pri zastavljenih ciljih različnih evropskih projektov. V imenu Visit Izola prek socialnih omrežij z vami komunicira Rada Lekić, ki skrbi za marketing. Komunikacijske strategije, promocijske kampanje in oglaševanje največkrat prepustimo Luci Stančič Kodarin, naši zunanji sodelavki. Izolano vam bo verjetno razkazal Gregor Benčina, ki se za goste lahko prelevi tudi v oskrbnika rimske vile v arheološkem parku. Poleti pa nam družbo delajo še simpatični študentje, ki jih poleg TIC-a in Izolane, srečate tudi na dogodkih Pomol okusov.  

O destinaciji Izola

Izola ponuja aktivna, kulinarična in trajnostna doživetja, povezana s kulturno dediščino, ki se vrstijo skozi vse letne čase. Pozitiven duh, ki ga obiskovalci začutijo na vsakem koraku, izvira iz povezovanja in sodelovanja med lokalnimi deležniki. Destinacija namreč omogoča visoko kakovost bivanja in izvedbo manjših, butičnih dogodkov, namenjenih tako prebivalcem kot obiskovalcem. Eden takih je npr. Pomol okusov, katerega glavni organizator je Turistično združenje Izola.

Spoznajte izolska doživetja in nas čim prej obiščite!

Prijava na e-novice

Vpišite email naslov, da boste vedno na tekočem o novostih in dogajanju v Izoli.


Naša spletna stran uporablja piškotke

Sprejmi in nadaljuj Več o uporabi piškotkov