Jesen v Izoli zelo uspešna in aktivna

15/10/20
Kategorija

Jesen v Izoli je zelo uspešna in aktivna. Zadovoljstvo izolskih ponudnikov se nadaljuje tudi v septembru, kar potrjujejo tudi uradni statistični podatki, ki bistveno presegajo lansko realizacijo, oktober pa je v Izoli posvečen dviganju kompetenc zaposlenih v turističnem gospodarstvu.

Septembra nas je obiskalo 19.593 gostov, ki so skupaj opravili 78.414 nočitev. V primerjavi s preteklim letom to predstavlja 33 % povečanje števila gostov in kar 49 % povečanje opravljenih prenočitev.

Septembra smo našteli 80% slovenskih gostov oz. 155% več kot v preteklem letu. Med tujimi gosti so na prvem mestu Nemci, sledijo Avstrijci Italijani ter ostali. V primerjavi s preteklim letom je bila realizacija na tujih trgih nižja za 54 %.
 
V obdobju januar – september je bilo v vseh nastanitvenih enotah v Izoli zabeleženih 96.653 prihodov in 387.451 prenočitev. V primerjavi s preteklim letom to predstavlja 21 % upad števila prihodov in 15 % znižanje števila prenočitev.

Po podatkih FURS-a je bilo od 19.06. do 01.10.2020 v Izoli unovčenih 41.021 turističnih bonov v skupni vrednosti 6.297.064,81 EUR, kar Izolo uvršča na 3. mesto med vsemi slovenskimi občinami po vrednosti unovčenih bonov.

TZ Izola v oktobru organizira prvo kulinarično akademijo in razvojne delavnice za turistično gospodarstvo


Na Turističnem združenju Izola (TZI) si prizadevamo za razvoj destinacije in ves čas nudimo podporo turističnemu gospodarstvu. TZI zadnja leta skozi promocijske in razvojne aktivnosti Izolo postavlja na kulinarični zemljevid tako Slovenije kot širše. Ponosni smo na kakovostno gastronomsko ponudbo našega kraja, za katero si želimo, da v prihodnje postane ena ključnih motivov obiska naše destinacije. Poleg tega na TZI zadnja leta sledimo sodobnim trendom in svoje aktivnosti usmerjamo predvsem v področje digitala – tako iz vsebinskega kot oglaševalskega vidika. Ker pa se trendi na tem področju zelo hitro spreminjajo, je ključno, da jih ves čas sproti spremljamo in se o njih učimo.

Da bi na omenjenih področju skupaj naredili še korak naprej, smo na TZI izkoristili pridobljena sredstva iz projekta Izola – digitalni otok in za turistično gospodarstvo pripravili zanimiva predavanja strokovnjakov s področja eno-gastronomije in predavanja z različnih razvojnih področij. Skozi sedem izobraževalnih delavnic bomo skupaj poskrbeli za izboljšanje kompetenc zaposlenih na področju gostinstva in turizma. Z izvedbo bomo zasledovali cilje dviga turistične in gostinske ponudbe v Izoli, krepili pomen uporabe lokalnih sestavin v lokalni kulinariki

Prvo srečanje sklopa razvojnih delavnic je bilo namenjeno predstavitvi projekta Izola – digitalni otok, katerega sta predstavila direktor TZI Dean Kocjančič in Tjaša Likar. Sledil je del o trajnostnem razvoju in zelenih usmeritvah, ki so tudi pomemben del izolske turistične strategije, katerega je prevzela Astrid Prašnikar, osnutek nove strategije razvoja izolskega turizma pa je predstavil mag. Dimitrij Piciga. O digitalnih trendih in pomenu digitalnega marketinga bosta udeležene seznanjala Luca Stančič Kodarin in Miloš Suša, razvojna srečanja pa bo s tematiko timskega dela in reševanja konfliktov zaključil mag. Peter Kunc.

O sodobnih trendih v gastronomiji sta na prvem predavanju govorila Sašo Dravinec in prof. Aleš Gačnik, vsebino druge delavnice na temo kulture mize sta zasnovala Tomaž Kavčič in Ivan Peršolja. O pomenu uporabe lokalnih sestavin bosta na tretji ponedeljek v mesecu govorila Uroš Štefelin in Patricija Pirnat, kot primer dobre prakse pa bo navzoče nagovoril Ivica Evačić – Ivek, vodja hotela in restavracije Marina. Zadnji oktobrski ponedeljek se bo na temo oljčnega olja in vina v gastronomiji zaključil s predavanjem dr. Milene Bučar Miklavčič in Ivana Peršolje, kot predstavnik dobre prakse pa bo tokrat spregovoril mladi vinogradnik in vinar Matej Zaro, Zaro wines 1348.

Izola postaja digitalni otok


Turistično združenje Izola to jesen predano dela tudi na ostalih aktivnostih projekta Izola – digitalni otok. Projekt, ki bo predvidoma trajal do konca leta 2021, je delno sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Glavni cilji, ki jih projekt zasleduje, so digitalizacija treh enot kulturne dediščine, razvoj novih turističnih produktov in dvig kompetenc zaposlenih v turističnem gospodarstvu.

Izola bo z digitalno predstavitvijo svoje bogate naravne in kulturne dediščine, ki bo na ogled v spletni aplikaciji, dosegla večjo prepoznavnost. V časih, ko so za mnoge potovanja omejena, bo taka predstavitev morebiti predstavljala edino možno potovanje, a obenem tudi pobudo za kasnejšo uresničitev in dejanski obisk Izole. Tovrstna predstavitev izolske dediščine bo obiskovalcem in uporabnikom približana na sodoben način, obenem pa bo na ravni Slovenije predstavljala del sistematičnega digitalnega registra dediščine, ki bo nastal kot rezultat projektov tudi drugih destinacij. Novi turistični produkti, ki se bodo tržili tekom celega leta, bodo pripomogli k desezonalizaciji in motivaciji za obisk destinacije tudi izven poletne sezone, pomemben rezultat pa bo tudi večanje zadovoljstva gostov. Z digitalizacijo in oblikovanjem novih turističnih produktov oziroma doživetij si želimo v Izolo privabiti tudi "high-value" gosta, ki bo na destinaciji doživel mnoge turistične produkte v katere bo aktivno vključen, izkušnja pa bo avtentična in butična.

Tekom projekta se bo digitaliziralo tri enote nepremične kulturne dediščine. Digitalni zajem najlepše izolske palače Besenghi degli Ughi, arheološkega najdišča San Simon in zajem starega mestnega jedra Izole bo služil kot podlaga za kreiranje novih turističnih produktov.

Najbolj avtentično in butično doživetje, ki v privlačno zgodbo združuje dva pomembna izolska turistična produkta, pa bo doživetje rimske kulinarike v arheološkem parku. Slednje bo tako združevalo kulinariko in kulturno dediščino in bo prijavljeno tudi na poziv STO za 5* doživetje, ki se bo potegovalo za znak Slovenia Unique Experience.

Prijava na e-novice

Vpišite email naslov, da boste vedno na tekočem o novostih in dogajanju v Izoli.


Naša spletna stran uporablja piškotke

Sprejmi in nadaljuj Več o uporabi piškotkov