Občina Izola se poteguje za pridobitev znaka Slovenia Green

25/04/20
Kategorija

Občina Izola si že vrsto let na različnih področjih prizadeva delovati po trajnostnih načelih, prijaznih do uporabnikov in okolja. V sklopu letošnjega poziva za pridobitev znaka Slovenia Green se je kot destinacija prijavila v zeleno shemo slovenskega turizma in kljub izrednim razmeram pospešeno načrtuje aktivnosti s ciljem, da bi prestižni znak pridobila v roku enega leta. Z njim se bo na slovenskem, evropskem in globalnem trgu pozicionirala kot okolju in družbi prijazna destinacija.

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko Slovenia Green združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja ter skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira. Do sedaj je znak Slovenia Green Destination uspešno pridobilo 53 slovenskih destinacij.

Zelena ekipa v boj za zeleni znak

V začetku leta je Slovenska tiskovna agencija (STO) v sodelovanju z mednarodno organizacijo Green Destinations in Zavodom tovarna trajnostnega turizma Goodplace pozvala slovenske destinacije in ponudnike, da se vključijo v Zeleno shemo slovenskega turizma. V sklopu letošnjega poziva za pridobitev znaka Slovenia Green se je v shemo prijavila tudi destinacija občina Izola, ki želi svoje trajnostno poslovanje na področju turizma preveriti z mednarodnimi orodji Green Destinations Standard, kar omogoča tako nacionalno kot mednarodno primerljivost in vidnost. S tem se želi občina s svojimi zelenimi prizadevanji, ukrepi in rešitvami potegovati za pridobitev znamke Slovenia Green. V ta namen je občina imenovala zelenega koordinatorja – Olgo Kaliada in člane zelene ekipe, ki bodo sodelovali pri pridobivanju podatkov, ocenjevanju, oblikovanju razvojnih ukrepov in ciljev ter si prizadevali za njihovo uresničevanje. Uvajanje trajnostnega poslovanja je namreč proces nenehnih izboljšav. V naslednjem koraku bo župan Občine Izola, podpisal tudi t. i. Zeleno politiko, ki je temeljna zaveza destinacije, da deluje po trajnostnih načelih in si nenehno prizadeva za izboljšave.

Pridobitev znaka se obeta v začetku prihodnjega leta

Na poti do znaka Slovenia Green, ki bo predvidoma trajala leto dni, bodo člani zelene ekipe z različnimi aktivnostmi zbirali podatke o trajnostnem razvoju občine, izvedli anketiranje deležnikov: lokalnega prebivalstva, obiskovalcev in turističnega gospodarstva ter njih in ostale deležnike osveščali o pomenu trajnostnega razvoja, v okviru katerega turizem predstavlja pomemben povezovalni element. Analiza stanja v destinaciji – na področju okolja, kulturne in naravne dediščine, turistične ponudbe in produktov ipd., ki bo izvedena v okviru tega projekta, bo služila tudi kot izhodišče za pripravo konkretnih akcijskih načrtov.

V prvi polovici prihodnjega leta – po izvedeni evalvaciji in podelitvi znaka, pa bodo člani zelene ekipe s pomočjo ugotovitev in smernic pripravili še akcijski načrt ukrepov, s katerimi bodo trajnostno poslovanje v destinaciji nadaljnje izboljševali. Dejstvo namreč je, da se v sodobnem času vse več ljudi in destinacij zaveda, da je prav trajnostni turizem pot do zadovoljnega potrošnika, uspešne lokalne skupnosti in zdravega okolja.

Glede na to, da v Zeleno shemo slovenskega turizma lahko vstopijo tudi ponudniki nastanitev, ki po pridobitvi enega od v shemi priznanih okoljskih znakov, lahko pridobijo znak Slovenia Green Accommodation/Attraction ali Cuisine ter znak za turistične agencije in parke, in s tem skupaj z občino soustvarjajo trajnostni razvoj, bo občina Izola v prihodnje zanje organizirala posebno delavnico ter v okviru projekta izvedla več pobud za spodbujanje turističnega gospodarstva k odgovornemu trajnostnemu razvoju okolja in družbe.

Prijava na e-novice

Vpišite email naslov, da boste vedno na tekočem o novostih in dogajanju v Izoli.


Naša spletna stran uporablja piškotke

Sprejmi in nadaljuj Več o uporabi piškotkov