Pravila nagradne igre "Dan turizma"

21/09/22
Kategorija

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE “Dan turizma“

PRED ODDAJO PODATKOV PROSIMO PREBERITE SPLOŠNE POGOJE SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE. POMEMBNO JE, DA JIH NATANČNO PREBERETE, SAJ DOLOČAJO NAČIN SODELOVANJA IN UPORABE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV.

 

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE “DAN TURIZMA.”
Organizator nagradne igre
Nagradna igra “Dan turizma” na omrežju Facebook  (v nadaljevanju nagradna igra) poteka v organizaciji Turističnega združenja Izola, g.i.z., Sončno nabrežje 4, 6310 Izola (v nadaljevanju organizator).

Posredovanje podatkov
Nagradna igra ni na nikakršen način povezan, sponzoriran, podprt ali organiziran s strani podjetij Facebook. Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradna igri, bodo posredovani zgolj organizatorju, nikakor pa ne navedenima podjetjema. Za vsebino nagradne igre je odgovoren izključno organizator.

Varovanje osebnih podatkov
Za sodelovanje v nagradni igri potrebujemo vaše naslednje osebne podatke:

ime, priimek: te podatke bomo uporabili za namen izvedbe nagradne igre (izbor in žreb nagrajencev, obveščanje in objava nagrajencev);

Podatke bomo hranili za čas trajanja nagradne igre in še 3 mesece po zaključku nagradne igre. Nato jih bomo izbrisali.

Za podatke, ki ste jih posredovali upravljavcu podatkov, lahko zahtevate: popravek podatkov, izbris podatkov (razen, če je zahteva v nasprotju z veljavno zakonodajo), vpogled v podatke in izvor podatkov ter omejitev uporabe podatkov. Upravljavec vaše osebne podatke zbira in obdeluje skladno z določbami zakonodaje o varovanju osebnih podatkov.

Vodenje, nadzor in upravljanje zbirke osebnih podatkov ter posredovanje podatkov tretjim osebam natančno določata Pravilnik VOP Turističnega združenja Izola, g.i.z. Več o splošnih informacijah o varstvu podatkov si lahko preberete v GDPR pravilniku. V primeru zlorabe vaših podatkov se lahko obrnete na Turistično združenje Izola na e-naslov: tic.izola@izola.si.

Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Visit Izola, izvajanje trženjskega komuniciranja ter promocija drugih znamk organizatorja na področju Republike Slovenije.

Trajanje nagradne igre
Nagradna igra traja od dne 27. 9. od 9. ure do dne 29. 9. 2022 do 8. ure, in sicer pod posameznimi posebej označenimi kampanjskimi objavami na omrežju Facebook, ki bodo predvidoma objavljene 29. 9. 2022 po 9. uri.

Potek nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujejo tisti Facebook uporabniki, ki med 27. 9.2022 in 29. 9.2022 na eni izmed kampanjskih objav, objavljenih na Facebook strani Visit Izola, uspešno opravijo zadano nalogo, to je odgovorijo na vprašanje oziroma sodelujejo v anketi. Izmed vseh sodelujočih bo strokovna žirija izbrala dva (2) nagrajenca. (glej točko 7).

Sodelujoči v nagradni igri mora biti resnična oseba. Lažne osebe v nagradna igri ne smejo sodelovati oz. jih bo organizator izključil.

Sodelujoči je lahko vsaka fizična oseba od 18 let dalje, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Kot nagrajenec je lahko izbrana vsaka fizična oseba od 18 let dalje, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Sodelujoči lahko kadarkoli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov tic.izola@izola.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradna igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov. 

Nagrade in nagrajenci
Med tistimi, ki v času kampanje v nagradni igri sodelujejo v skladu s temi pravili in bodo s komentarjem odgovorili na  objavo na Facebooku z dne:

27. 9.2022

 

Posamezni nagrajenci bodo objavljeni v komentarju pod nagradno objavo.

Dva nagrajenca bosta prejela bon za igro "Pozabljena izolska skrivnost", v vrednosti 35,00 €(vključen z DDV).

Zapisnik o nagrajencu z njegovimi osebnimi podatki se izpiše v enem izvodu, podpiše s strani vseh članov komisije in shrani na sedežu organizatorja za dobo enega leta. Komisijo sestavljajo trije predstavniki organizatorja.

V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati osebam, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre oz. v z njim povezanih družbah, njihovim ožjim družinskim članom (zakonec oziroma zunaj zakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

Obveščanje sodelujočih in nagrajencev ter prevzem nagrad
Organizator bo vse sodelujoče obvestil o rezultatih nagradne igre z javno objavo na Facebooku v komentarju nagradne objave, preko Facebook zasebnega sporočila, kjer bosta prejela navodila za prevzem nagrade.

V primeru, da se nagrajenec ne javi v roku 24 ur, po poteku nagradne igre od organizatorja ne more več zahtevati in je organizator v razmerju do takšnega nagrajenca prost vseh obveznosti iz tega nagradne igre.

Škoda in višja sila
Organizatorji ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Nagrajenci h koriščenju nagrade pristopajo na lastno odgovornost.

V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče in ostalo javnost preko spletne strani in če je to potrebno, tudi na druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Reševanje sporov
Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Kopru.

Objava pravil
Ti splošni pogoji in pravila nagradne igre so objavljeni na Facebook strani Visit Izola in s povezavo na Instagram profilu Visit Izola. 

Datum objave: 21. 9. 2022

Prijava na e-novice

Vpišite email naslov, da boste vedno na tekočem o novostih in dogajanju v Izoli.


Naša spletna stran uporablja piškotke

Sprejmi in nadaljuj Več o uporabi piškotkov