Projekt COASTOUR

15/11/22
Kategorija

Univerza na Primorskem v novembru 2022 začenja z izvedbo 3-letnega evropskega projekta COASTOUR, ki naslavlja trajnostno in prožno preobrazbo podeželskega in obalnega turizma.

Cilji projekta so usmerjeni k spodbujanju slovenskih turističnih mikro, malih in srednjih podjetij za pridobitev evropskih certifikatov/shem trajnostnega poslovanja v turizmu, vpeljavo inovacij za trajnostno poslovanje turističnih podjetij ter spremljanje učinkovitosti trajnostnega poslovanja turističnih podjetij s pomočjo odprto-dostopnega orodja, s katerim bodo lahko podjetniki izvajali samoocenjevanje ter spremljali njihovo trajnostno delovanje.

S tem namenom bo Univerza v 3 letih v okviru projekta COASTOUR izvedla 2 odprta razpisa za prijavo turističnih MSP-jev, za:

- pomoč zunanjih svetovalcev za svetovalno-podporne storitve za podporo uspešni prijavi oz.

pridobitvi EU shem/certifikatov trajnostnega poslovanja (Eko marjetica, EMAS, idr.),

- pilotno testiranje, demonstracije oz. vpeljavo sistemov/rešitev za spremljanje trajnostnega

poslovanja (PEF/OEF) s pomočjo ključnih kazalnikov posebej prilagojenih za turistična podjetja,

- vpeljavo analitične podpore in avtomatizirana orodja za spremljanje napredka pri trajnostnih

prizadevanjih kot pomoč pri vključitvi v izbrane EU sheme/certifikate trajnostnega poslovanja

v turizmu (npr. Eko marjetica, EMAS, Travel Life, ZZZS, Green Key).

 

V okviru 2 razpisov nameravajo podpreti 16 slovenskih MSP-jev, ki ustrezajo izbranim NACE klasifikacijam in jim podeliti »trajnostne vavčerje« v višini 9.000 EUR za sofinanciranje zgoraj opredeljenih aktivnosti.

 

Prvi korak v projektu je identifikacija turističnih podjetij v Sloveniji, ki

1) imate interes vpeljati trajnostne inovacije,

2) se vključiti v EU sheme oz. pridobitev certifikatov trajnostnega poslovanja,

3)ste vključeni v trajnostne sheme, a potrebujete učinkovit sistem spremljanja učinkov trajnostnega poslovanja,

4) želite dvigniti nivo trajnostnega vedenja strank, dobaviteljev in zaposlenih.

Pogoj za sodelovanje je registrirana poslovna dejavnost v skladu z vsaj eno od navedenih NACE klasifikacij1.

 

Zainteresirana podjetja boste v naslednjem koraku vključena v aktivnost mentorstva in izvedbe individualnih svetovalnih storitev z namenom priprave akcijskega načrta uvedbe/nadgradnje trajnostnih inovacij v podjetju. Akcijski načrt bo podlaga za sodelovanje na že omenjenih razpisih za prijavo projektov turističnih MSP-jev. Pomembna aktivnost v projektu bo tudi razvoj enostavnega ter učinkovitega modela indikatorjev za spremljanje trajnosti, ki ga želimo ponuditi turističnim podjetjem kot odprto spletno dostopno orodje za samoocenjevanje in spremljanje vašega trajnostnega delovanja. Z njim boste lahko sprotno spremljali in merili vaš napredek v trajnostnem poslovanju.

Nenazadnje bomo zainteresiranim MSP-jem v turističnem sektorju ponudili tudi usposabljanja za krepitev znanj in ozaveščenosti o pomembnosti vpeljave trajnostnega poslovanja in inovacij v turizmu, s ciljem dviga kompetenc in usposobljenosti za zeleni prehod v turizmu. 

Vaš interes za sodelovanje v projektnih aktivnostih sporočite najkasneje do 20. novembra 2022 na naslov: sebastjan.rosa@upr.si.

 

Ekipa projekta COASTOUR

Dr. Emil Juvan, mag. Miha Bratec, Sebastjan Rosa

Prijava na e-novice

Vpišite email naslov, da boste vedno na tekočem o novostih in dogajanju v Izoli.


Naša spletna stran uporablja piškotke

Sprejmi in nadaljuj Več o uporabi piškotkov