Sprememba turistične takse v Občini Izola

6/04/23
Kategorija
Deli

Na redni seji občinskega sveta Občine Izola, ki je potekala 23. 3. 2023 je bil po skrajšanem postopku sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v občini Izola.

V turizmu smo priča novim trendom, spremenjenim okoliščinam, soočamo se s spremenjenimi potovalnimi navadami naših obiskovalcev, novimi razmerami na tržišču, novimi prodajnimi orodji, tudi konkurenca je vse bolj aktivna in agresivna, zato je pomembno, da aktivno delamo na novih, inovativnih produktih in močnih (predvsem) digitalnih kampanjah, skozi katere poudarjamo krovno zgodbo našega obmorskega mesta in se skoznjo tudi diferenciramo. 

Poleg tega v zadnji letih je zaznati očiten dvig cen na vseh področjih, kar terja tudi višje stroške za celotno vzdrževanje turistične infrastrukture in izvajanje storitev povezanih s turizmom.

KAKŠNE SO SPREMEMBE?

Skladno s tem je občinski svet Občine Izola sprejel zvišanje cene turistične in promocijske takse. Vrednost turistične takse se s trenutnih 1,60 €, zviša na 2,00 €, vrednost promocijske takse pa s trenutnih 0,40 € na 0,50 €.

Tako skupna višina obeh taks znaša 2,50 € za odraslo osebo na dan.

Za otroke od 7 do 18 leta velja 50 % popust in se jim zaračuna taksa v višini 1,25 € na osebo na dan.

KDO JE PLAČILA TAKSE OPROŠČEN?

Plačila turistične takse in posledično promocijske takse so oproščeni:

 • - otroci do sedmega leta starosti,
 • - osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
 • - osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu ugotovljena invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari, ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
 • - otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
 • - učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa,
 • - osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu,
 • - osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elementarnih nesreč,
 • - pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja nalog iz svoje pristojnosti,
 • - osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
 • - tuji državljani, ki so po mednarodnih pogodbah oproščeni plačila turistične takse.

Poleg navedenih izjem pri plačilu TT, so plačila po spremenjenem odloku oproščene še:

 • - osebe z začasno zaščito ter njihovi družinski člani za celotno obdobje bivanja v nastanitvenem obratu,
 • - osebe, ki so prosilci za mednarodno zaščito ali osebe z mednarodno zaščito ter njihovi družinski člani za celotno obdobje bivanja v nastanitvenem obratu.

 

KDAJ STOPI SPRERMEMBA V VELJAVO?

Odlok se prične uporabljati od 1. 6. 2023 dalje.

Gradivo s seje: https://izola.si/objava/741546 

Vsebina spremenjenega odloka bo objavljena 7. aprila na spletni strani Občine Izola.

                                                                        

6/04/23
Kategorija
Deli
TIC Izola +386 5 640 10 50 tic.izola@izola.si
Sledi nam

Prijava na e-novice


Vpišite email naslov, da boste vedno na tekočem o novostih in dogajanju v Izoli.


© Visit Izola 2024 Pravno obvestilo

Naša spletna stran uporablja piškotke

Sprejmi in nadaljuj Več o uporabi piškotkov